Saglit na nag-isip ang lalaki

D ka naman dating ganyan talaga

Nilamas-lamas ni Wilson ang malulusog na mga suso ni Jenny. Maghahanap na lang ako ng iba. Umuwi si Wilson sa kanilang bahay.

Hindi ko kasalanan kung ikaw ang mahal ko. Akala mo iba mahal niya kaya tinatago mo na lang.

Maya-maya pa ay bumaon na ang mga kuko ni Jenny sa likod ng katawan ni Wilson. Matapos silang makaraos ay mukhang nag-isip ng malalim si Wilson. Pero nakalimutan niya hanggang sa kanyang pag-uwi. Sa totoo lang crush nga kita eh.

Kahit na alam kong kaibigan lang ako sa buhay mo. Tumigas ito nang makita ang sobrang ganda ng katawan ng tinderang si Jenny.

Hindi na nga naitanong ni Wilson kung kailan ito uuwi. Sobrang sarap pala ang kumantot ng ibang puke.

Naglapat ang kanilang mga ari

You warm my heart, hindi ka naman sabaw. Unang binuksan ni Amy ang isang message. Dahil sa sobrang sarap na naramdaman, basang-basa na ang puke ni Jenny. Nadagdagan pa ng bukol ng bukol sa ulo.

Kasi kung minsan si Wilson ang

Naglapat ang kanilang mga ari sa posisyon nilang iyon. Kasi kung minsan, si Wilson ang gumagawa ng paraan na hindi siya makakasabay ng sinumang babae sa kanyang pag-uwi galing trabaho para hindi lang siya makita ng kanyang selosang asawa. Tumayo siya para umuwi na. Nakita ni Wilson na naka-bra at naka-panty na lang si Jenny. Kinabukasan, balik na sa dating gawi ang mag-asawa.

Huwag mo akong pangakuan ng kahit ano. Parang may mabigat siyang haharapin na problema. Pero, ang titi ng kanyang mga nobyo noon ay hindi katulad ng titi ni Wilson na mahaba at mataba. Pero wala naman akong magagawa, eh. Hindi pa nga nakabayad si Wilson pero biglang sinara ni Jenny ang tindahan.

Ang natatandaan lang ni Jenny ay inabot lang niya ang sukli ni Wilson at hindi maiwasang maglapat sandali ang kanilang mga kamay. Lingon nang lingon si Wilson sa paligid at nang matiyak na walang tao ay kaagad niyang binuksan ang pinto ng tindahan. Sana maulit pa iyon bukas.

At ilang sandali ay sumabog ang tamod ni Wilson sa kailalim ng puke ni Jenny. Pumunta siya sa tindahan at nakita niya si Jenny na nasa labas.